Testing composite video display with arduino

With TVout library it is possible to write and draw to framebuffer which is then sent to display using composite video. Result is below.


Coding is simple. Example code is below.

#include <TVout.h>
#include <fontALL.h>

TVout TV;

void setup() {
 TV.begin(PAL,144,96);
 TV.select_font(font8x8);
 TV.draw_rect(4,19,129,11,WHITE);
 TV.print(5,20,"This works fine.");
}

void loop() {
 // nothing here
}

Electrical connection follows TVout librarys default.

 

Controlling graphic dot matrix LCD display

This was very complicated project. Finally I learned how to successfully control display with Hitachi hd61830 controller chip and Arduino.

Display works with negative -13V and normal positive +5V voltages. So first I built necessary power supply. Below is it’s circuit drawing.

There is still some ripple voltage on negative line. Some more filtering is maybe needed (capacitors). Also zener goes very hot. Negative voltage regulator would be better choise for longer use. LM337 for example.

The next thing was to figure out how to control hd61830 controller chip with Arduino. Very helpful source code was found from LCDInfo forum. After that I was able to write my own code. It is below.

/* initialization sequence and cls function taken from lcd_hd61830_lib, cdragos69@yahoo.com
  http://www.skippari.net/lcd/sekalaista/lcd_hd61830_lib.zip
  found from http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=451
*/

// pin assignment
const byte E_PIN = 4;
const byte RW_PIN = 3;
const byte RS_PIN = 2;
const byte DB7_PIN = 12;
const byte DB6_PIN = 11;
const byte DB5_PIN = 10;
const byte DB4_PIN = 9;
const byte DB3_PIN = 8;
const byte DB2_PIN = 7;
const byte DB1_PIN = 6;
const byte DB0_PIN = 5;

void setup() {
 // Permanently tied up E pin
 digitalWrite(E_PIN, HIGH);
 delay(2000);

 com(word(0x00, 0x38)); // Display ON, master mode, cursor on/blink, text mode, internal CG-ROM
 com(word(0x01, 0x75)); // 6x8 font
 com(word(0x02, 0x27)); // 40 horizontal characters
 com(word(0x03, 0x7F)); // 1/128 duty cycle (128 lines)
 com(word(0x04, 0x07)); // 8-lines cursor
 com(word(0x08, 0x00)); // Display start address low
 com(word(0x09, 0x00)); // Display start address high
 com(word(0x0A, 0x00)); // Cursor address low
 com(word(0x0B, 0x00)); // Cursor address high

 cls();

 com(word(B00001100, B01001000)); //letter H
 com(word(B00001100, B01100101)); //letter e
 com(word(B00001100, B01101100)); //letter l
 com(word(B00001100, B01101100)); //letter l
 com(word(B00001100, B01101111)); //letter o
 com(word(B00001100, B00100000)); //space
 com(word(B00001100, B01110111)); //letter w
 com(word(B00001100, B01101111)); //letter o
 com(word(B00001100, B01110010)); //letter r
 com(word(B00001100, B01101100)); //letter l
 com(word(B00001100, B01100100)); //letter d
}

void loop() {
 // nothing here
}

void cls() {
 // clear screen
 com(word(0x0A, 0x00)); // Cursor address low
 com(word(0x0B, 0x00)); // Cursor address high
 for(int i=0;i<320;i++) com(word(0x0C,0)); // reset all text memory
 com(word(0x0A, 0x00)); // Cursor address low
 com(word(0x0B, 0x00)); // Cursor address high
}

void com(word dat) {

 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // data flow indication on

 digitalWrite(RW_PIN, LOW);
 digitalWrite(RS_PIN, HIGH);
 digitalWrite(DB7_PIN, bitRead(dat, 15));
 digitalWrite(DB6_PIN, bitRead(dat, 14));
 digitalWrite(DB5_PIN, bitRead(dat, 13));
 digitalWrite(DB4_PIN, bitRead(dat, 12));
 digitalWrite(DB3_PIN, bitRead(dat, 11));
 digitalWrite(DB2_PIN, bitRead(dat, 10));
 digitalWrite(DB1_PIN, bitRead(dat, 9));
 digitalWrite(DB0_PIN, bitRead(dat, 8));

 digitalWrite(RW_PIN, LOW);
 digitalWrite(RS_PIN, LOW);
 digitalWrite(DB7_PIN, bitRead(dat, 7));
 digitalWrite(DB6_PIN, bitRead(dat, 6));
 digitalWrite(DB5_PIN, bitRead(dat, 5));
 digitalWrite(DB4_PIN, bitRead(dat, 4));
 digitalWrite(DB3_PIN, bitRead(dat, 3));
 digitalWrite(DB2_PIN, bitRead(dat, 2));
 digitalWrite(DB1_PIN, bitRead(dat, 1));
 digitalWrite(DB0_PIN, bitRead(dat, 0));
 
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // data flow indication off

 //wait for busy flag to go away
 digitalWrite(E_PIN, HIGH);
 digitalWrite(RW_PIN, HIGH);
 digitalWrite(RS_PIN, HIGH);
 do {
  delay(10);
 } while (digitalRead(DB7_PIN) == HIGH);
}

Display is on text-mode with internal character ROM. The next challenge is to draw something on screen. There is some more images in the meantime. Contrast trimmer is seen on centre of image and zener is it’s left side.

Schematics for Large VU-meter

Working (small scale) circuit for Large VU-meter. Now I’m going to make first large scale prototype.

Part list

All parts except relays can be found on www.taydaelectronics.com. Relays are changeable to different ones.

Testing parallel-to-serial converter with Arduino

This is a debug program to test parallel-to-serial converter.

int dataPin = 2;
int clockPin = 3;
int count = 0;

void setup() {
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);

 pinMode(dataPin, INPUT);
 
 Serial.begin(9600); //digital pins 1 and 0 
 Serial.println("Program start...");

 word dataa = word(B11000100,B11000000);

 digitalWrite(4, bitRead(dataa,15));
 digitalWrite(5, bitRead(dataa,14));
 digitalWrite(6, bitRead(dataa,13));
 digitalWrite(7, bitRead(dataa,12));
 digitalWrite(8, bitRead(dataa,11));
 digitalWrite(9, bitRead(dataa,10));
 digitalWrite(10, bitRead(dataa,9));
 digitalWrite(11, bitRead(dataa,8));
 digitalWrite(12, bitRead(dataa,7));
 digitalWrite(13, bitRead(dataa,6));

 // For noise suppression, enable pullup on interrupt pin
 digitalWrite(clockPin, HIGH);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(clockPin), kello, RISING);
}

void loop() {
 if (count >= 16) {
  Serial.println(""); //add linefeed
  count = 0;
 }
}

void kello() {
 Serial.print(digitalRead(dataPin));
 count = count + 1; 
}

 

Uusi blogi

Harrastan elektroniikkaa ja tällä sivustolla esittelen muutamia tekemiäni projekteja. Sivusto toimii samalla muistiinpanoina itselleni. Suunnittelisin elektroniikkaa ja ohjelmoisin työkseni ellen olisi siivooja. Peruselektroniikasta, dokumentoinnista ja muista perusasioista olen suorittanut osatutkinnon vuosia sitten. Sen jälkeen elektroniikka-asentajan linja lopetettiin kyseisestä koulusta, joten se jäi minultakin kesken. Itse oppiminen ja kokeileminen harrastuksen kautta on opettanut sen jälkeen paljon enemmän. Minulla on myös radioamatööritutkinto, joka on antanut perustietoa radiotekniikasta ja sähköturvallisuudesta.

Sulautetut järjestelmät ovat aina kiinnostaneet minua ja nykyään ne ovatkin itsestäänselvyys lähes kaikessa elektroniikassa. Termillä tarkoitetaan tiettyyn tarkoitukseen tehtyä laitetta, jonka sisällä on tietokone. Esimerkiksi kännykkä, pyykinpesukone ja mikroaaltouuni.

Tavallisesti kyseinen rakenne on toteutettu mikrokontrollerilla, joiden käyttö ja ohjelmointi on nykyään lasten leikkiä. Siis kirjaimellisesti. Kouluissa ohjelmoidaan eri ympäristöissä tietotekniikan, käsityön ja matematiikan tunneilla, eikä siinä ole enää mitään ihmeellistä. Yleisesti käytettyjä alustoja ovat Arduino (Atmel AVR-mikrokontrolleri) ja Raspberry Pi (ARM-prosessori ja Linux). Molempia käytetään yhtä laajasti myös ammattielektroniikassa, joten nykyajan peruskoulu antaa kyllä hyvät lähtökohdat tulevaisuuden ammattilaisille.